Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Middelalderparken er interessant for alle som er opptatt av Oslos første hundreår, før danskekongen Kristian IV relokaliserte byen til området bak Akershus festning.

03.11.2014 16:52:59 4
5
>