Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Fiskeriet på Youngstorvet og Flyvefisken på Lilletorvet er blant Oslos beste fiskeforretninger. Begge i kort gangavstand fra Brugata holdeplass.

03.11.2014 17:03:21 4
5
>