Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Norges viktigste teaterinstitusjon er slett ingen kjedelig serieleverandør av en fastfrossede versjoner av den norske dramatiske kanon. Nationaltheatret evner stadig å fornye seg, og bringer både klassisk og moderne, fra inn- og utland.

03.11.2014 22:14:39 15
5
>