Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Nærmeste busstopp til Hurlumheihuset, et lekeland og megazone på Kolbotn. Adressen er Fløisbonnveien 5, telefon 66 80 11 60.

04.11.2014 08:27:57 1
5
>