Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Under bakken ligger den nedlagte Volvat tbane-stasjon (se godt etter neste gang du kjører gjennom tunnelen). Nedgangene finnes også fremdeles.

15.11.2014 19:39:01 3
5
>