Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Fjælstadeika – Asbjørnsens eik som er 550 år Den fredede eika står på Nedre Fjælstad, sør for Ask og øst for rv. 120. Den er godt synlig fra veien. Eika ble målt i 1990. Diameteren var ca. 180 cm., og alderen ble da anslått til 550 år. Peder Chr. A

17.11.2014 11:33:28 7
5
>