Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Litt syd for Kastellet stasjon ligger Kastellet gård som har gitt navn til holdeplassen. Hovedhuset er fra 1813 og er en av de eldste større hus i bydelen. Kastellet ble skilt ut som husmannsplass fra Nordseter gård, som ligger øst for holdeplassen.

17.11.2014 12:27:53 3
5
>