Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Denne holdeplassen har fått navn fra Jomfrubråten gård som ligger litt øst for holdeplassen. Gården er første gang nevnt med eget navn i 1723. Gårdsbygningene er verneverdige og er bevart i Jomfrubråtveien 47.

17.11.2014 12:34:47 3
5
>