Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Midt mellom motorveiene ligger Katedralparken, en grønn oase rundt Østre Aker kirke. Her finner du natur: en velholdt kirkegård og litt villmark - kultur: en kirke med spennende utstillinger - historie: en av Norges 4 gjenværende kirkestaller.

17.11.2014 20:53:14 14
5
>