Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Ta deg en tur ned i Oslos urskog Mærradalen. Gråorheggeskogen i dalen har for eksempel en tetthet av fugl på høyde med tropiske regnskoger (3000 par per kvadratkilometer).

20.11.2014 21:20:06 12
5
>