Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Ned skråningen mellom Kongsveien og Sjømannskolen kan man se Helleristningene på Ekeberg, de eneste som man kjenner til i Oslo. Ta en tur med trikken til eldre steinalder.

20.11.2014 23:42:14 3
5
>