Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Bykrysset er et kjempeutgangspunkt for turer i marka, enten det er til fots, på ski, eller på sykkel. Ta 753-bussen til denne endeholdeplassen! Uansett fremkomstmiddel kan man komme seg til både Rykkinn, Bærums Verk, Oslo, eller Hole.

21.11.2014 01:27:52 3
5
>