Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Shell 7Eleven har en egen "idrettspumpe" der man støtter det lokale idrettslaget Bærums Verk og Hauger IF hver gang man fyller drivstoff. Et godt tiltak for å støtte idretten i nærmiljøet, så her kan man fylle full tank med ren samvittighet.

21.11.2014 01:33:11 4
5
>