Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Skogsområdene mellom kommunene Skedsmo, Sørum og Fet har fiskemuligheter, bading, kulturminner som bygdeborger og gravrøyser og et naturvernområde med fugleliv og bever. Sjekk nettstedet http://www.farshatten.com for turtips.

21.11.2014 20:11:07 0
5
>