Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Gå en tur i Nansenparken: her er det mange små lekeplasser, vann, naturreservat, skate-ramper og fint turterreng :-)

06.11.2014 08:24:30 11
5
>