Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Holdeplassen for buss 60 mangler i nordgående retning, men her kan du se "grantreet" som vokser fra år til år, høre barn som leker og ler og vite at det er kun 10 minutter med bussen før du er i skogen!

23.11.2014 18:11:33 2
5
>