Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Hvis du følger veien nedover ca 70 meter, kommer en bratt sti frem som fører rett opp i marka. Her går du i hva minner om urskog og gir en nestetn trolsk stemning. Du kommer så frem til turveier i mangfold, for mange flotte turer, sommer som vinter.

06.11.2014 12:50:28 5
5
>