Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Kort gangavstand til naturreservatet Østensjøvatnet - nydeleg natur, uvanleg rikt fugleliv. Turen rundt vatnet er på ca. 4 kilometer.

07.11.2014 13:50:52 11
5
>