Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Monsrud leir er en nedlagt militærleir. Den ble blant annet benyttet under 2. verdenskrig. Enkelte bygninger står fortsatt.

10.11.2014 11:59:01 0
5
>