Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Går du av her kan du se ei bru som er så gammel og skrøpelig at den er stengt for biler.

10.11.2014 12:16:25 1
5
>