Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Se Keyserløkka, en av OBOS sine første prosjekter, disse blokkene ble bygd på den tida man trodde man hadde god plass i byen!

10.11.2014 17:04:32 14
5
>