Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset Bilde til tipset

Gå tur i Oslos siste urskog - den trolske Svartdalen! For å finne turvei D10 Alnastien ta turveien opp ved Kværnerdammen kryss Enebakkveien og gå gjennom Svartdalsparken.

11.11.2014 13:40:56 20
5
>