Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Se på togene som tøffer forbi. Det er inspirerende hvordan hovedpulsåren i Lørenskog blir forbi sett på denne måten.

12.11.2014 13:37:34 0
5
>