Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Fotturen fra Lysaker Brygge til Bogstadvannet opp langs Lysakerelva er en flott dagstur. Stalltipset må være å stoppe langs elva å bade i en av kulpene.

13.11.2014 17:13:58 8
5
>