Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Oppkjørt lysløype 50 meter fra holdeplassen. Spenn på deg skiene og gå innover i Østmarkas løypenett.

14.11.2014 10:06:08 4
5
>