Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Tursti langs Alnaelva til Grorud jernbanestasjon. En av Oslos mest idylliske turstier. Vegetasjonen skjermer nesten totalt for motorveier og industri, så det er som å være langt ute på landet. Rikt dyre- og planteliv.

14.11.2014 14:44:29 5
5
>