Tips fra 4000 Holdeplasser

Bilde til tipset

Besøk Eika nord/vest for Nordby gård. Brukt som smuglersted for inn- og ut-beskjeder til og fra Grini under 2. verdenskrig.

03.11.2014 15:00:01 4
5
>